Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019

Πολεοδομία: Από «τρύπα» στο «e-adeies» … ξεφύτρωσαν τα υψηλά κτίρια στην Ακρόπολη!


Ο δήμος Αθηναίων πέρασε στην αντεπίθεση για τα ψηλά κτίρια, που πολιορκούν τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στρέφεται κατά των υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Μας ενημερώνει ο Αργύρης Δεμερτζής στο ECOPRESS


Με ανακοίνωση του, ο Δήμος Αθήνας εστιάζοντας στην ανέγερση του κτιρίου μεταξύ των οδών Μισαραλιώτου και Τσάμη Καρατάσου, που προκάλεσε την αφετηρία των αντιδράσεων και επανεξετάζεται η αδειοδοτήση του, υπογραμμίζει ότι το υπουργείο Πολιτισμού έδωσε την άδεια για την ανέγερση εννιαόροφης οικοδομής με πέργκολα και ασκεπή πισίνα στο δώμα, τονίζοντας ότι η άδεια πρέπει να ανακληθεί.
 
Έλεγχος τοπογραφικού


Ταυτοχρόνως ο Δήμος της Αθήνας, στην ευθύνη του οποίου είναι η λειτουργία της  Υπηρεσίας Δόμησης της Αθήνας ανοίγει νέο μεγάλο θέμα ότι υπάρχει «τρύπα» στην ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, αναδεικνύοντας εμμέσως αλλά σαφώς τη διάσταση, ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος  δεν έχει προβλέψει δυνατότητα μέσω του συστήματος «e- adeies» για τη διακοπή εργασιών από την Πολεοδομία,  σε περιπτώσεις υπέρμετρης δόμησης και παραβίασης της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Στην ανακοίνωση του Δήμου σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι η άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο κτίριο «κατατέθηκε στις υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/17, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η προέγκριση για έλεγχο των όρων δόμησης. Η Υπηρεσία Δόμησης του δήμου Αθηναίων προέβη σε έλεγχο μόνο του Τοπογραφικού διαγράμματος και του Διαγράμματος κάλυψης, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης και περιορισμούς της περιοχής».

Κατά τα άλλα ο Δήμος Αθηναίων, αποφεύγοντας να αναφέρει ότι τα υψηλά κτίρια στην περιοχή της Ακρόπολης έχουν ανεγερθεί νόμιμα, σύμφωνα με τους αυξημένους όρους δόμησης και προσαύξησης ύψους, που προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός του 2012 ζητά από την κυβέρνηση να αλλάξει το νομοθετικό καθεστώς ώστε να προστατευθούν μνημεία –  τοπόσημα της Αθήνας
 
Η ανακοίνωση

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων σημειώνονται τα ακόλουθα:

Για την έγκριση και αδειοδότηση ανέγερσης κτιρίων, οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, όπως είναι υποχρεωμένες, εφαρμόζουν τον ισχύοντα νόμο, νόμος που λόγω προσφάτων τροποποιήσεων δεν προστατεύει επαρκώς τοπόσημα και περιοχές της Αθήνας με μεγάλη ιστορική και συμβολική αξία. Η περίπτωση των συγκεκριμένων δύο κτιρίων που προορίζονται για ξενοδοχεία αναδεικνύει την ανάγκη τροποποίησης του ισχύοντος νομικού καθεστώτος. Έως τότε, το υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να ανακαλέσει την απόφασή του για την ανέγερση του κτιρίου μεταξύ των οδών Μισαραλιώτου και Τσάμη Καρατάσου.

Διαρκούσης της δημόσιας συζήτησης για την ανέγερση πολυώροφων κτιρίων, ο δήμος Αθηναίων, σε ό,τι τον αφορά, διευκρινίζει:

  1. Στην περίπτωση του ανεγερθέντος ξενοδοχείου επί της οδού Φαλήρου 5, το οποίο βρίσκεται εκτός ιστορικού κέντρου, εκδόθηκε έγκριση δόμησης (288/2016) και άδεια δόμησης (15/2017), αφού είχαν προηγηθεί οι εξής πέντε (5) θετικές αποφάσεις του υπουργείου Πολιτισμού και δύο (2) του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής:

α. 24 Μαρτίου 2014 – Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας – ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΓΑΧ/ Φ03/215087/116137/14182/6501

β. 11 Μαϊου 2016 – Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών – ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/ 148848/90085/9492/2095
γ. 3 Δεκεμβρίου 2018 – Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών – ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ /561061/401896/20946/4601
δ. 14 Σεπτεμβρίου 2016 – Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ /294288/176484/16819/4459
ε. 30 Αυγούστου 2016 – Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών – ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/ 279438/167580/16122/4234
στ. Σύμφωνες γνώμες του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (2016, 2018).

Επιπλέον, για το θέμα του ύψους γνωμοδότησε μετά από ένσταση το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), και μετά από νέα προσφυγή εκδόθηκε θετική δικαστική απόφαση 2551/2018 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Στη συνέχεια εκδόθηκαν η 379/2018 έγκριση δόμησης και η 24/2019 άδεια δόμησης με μικρές τροποποιήσεις εσωτερικού χώρου. Στην παραπάνω διαδικασία ο δήμος Αθηναίων, μέσω της Υπηρεσίας Δόμησης, έλεγξε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων, τα οποία ήταν πλήρη. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την αρχική έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει την τελική μελέτη για την ανέγερση προς θεώρηση.

  1. Για την περίπτωση του υπό ανέγερση κτιρίου μεταξύ των οδών Μισαραλιώτου και Τσάμη Καρατάση, το υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη αποφανθεί θετικά για την ανέγερση εννιαόροφης οικοδομής με πέργκολα και ασκεπή πισίνα στο δώμα, απόφαση που, όπως σημειώνεται πιο πάνω, πρέπει να ανακληθεί. Κατατέθηκε στις υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/17, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η προέγκριση για έλεγχο των όρων δόμησης. Η Υπηρεσία Δόμησης του δήμου Αθηναίων προέβη σε έλεγχο μόνο του Τοπογραφικού διαγράμματος και του Διαγράμματος κάλυψης, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης και περιορισμούς της περιοχής. Αναμένονται οι υπόλοιπες εγκρίσεις, λόγω Ιστορικού Κέντρου, προκειμένου να κατατεθεί η οικοδομική άδεια.

Πηγή: ECOPRESS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου