Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου: Ημερίδα ‘Η Διατήρηση των Ρεμάτων ως Πολύτιμων Φυσικών Σχηματισμών’


Επιστημονική Εσπερίδα με τίτλο ‘Η Διατήρηση των Ρεμάτων ως Πολύτιμων Φυσικών Σχηματισμών’ προγραμματίζει για την ερχόμενη Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019 η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Στην Πλάκα, Τριπόδων 28, συμβουλευτείτε και το ΧΑΡΤΗ. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα.
 Στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ μπορείτε να ενημερωθείτε και από τη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook.


Το πλαίσιο και οι στόχοι της Εσπερίδας

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων, δεδομένων των αναγκών που όλο και αυξάνονται (οικιστική χρήση, γεωργία, βιομηχανία κλπ.). Το εξελισσόμενο ήδη φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη της αντιπλημμυρικής προστασίας ευαίσθητων περιοχών σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση του νερού. Παράλληλα, η αύξηση της θερμοκρασίας στις αστικές περιοχές ευαισθητοποιεί τους φορείς της πολιτείας αλλά και την κοινωνία των πολιτών με έμφαση σε δράσεις ανάδειξης και διατήρησης των ρεμάτων στον αστικό χώρο, ως πολύτιμων φυσικών σχηματισμών, χώρων πρασίνου και ρυθμιστών του μικροκλίματος.

Οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού όμως δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των μεγάλων καταστροφών από τα όλο και συχνότερα φαινόμενα πλημμυρών, ιδιαίτερα σε πυκνοδομημένες αστικές περιοχές. Σήμερα είναι παραπάνω από προφανής η ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης της επάρκειας των υφιστάμενων αστικών δικτύων υποδομών των περιοχών αυτών καθώς και επεμβάσεων με αντιπλημμυρικά και άλλα έργα στις περιαστικές ζώνες τους (μικρά φράγματα, φύτευση κ.ά.), ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος καταστροφών εντός του πυκνού αστικού ιστού. Περαιτέρω στις σημερινές συνθήκες απαιτείται να διαμορφωθούν προτάσεις για τον ειδικότερο σχεδιασμό των χρήσεων γης και των όρων δόμησης στις παραρεμάτιες ζώνες με στόχο αφενός την αποτελεσματικότερη προστασία τους και αφετέρου την αύξηση του αστικού πρασίνου, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής και εν γένει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

17:00 - 17:30
Υποδοχή – Εγγραφές

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεσμικό πλαίσιο, σχεδιασμός, διαχείριση και αποκατάσταση ρεμάτων
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Σερράος, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος ΣΘΕΠ / ΕΛΛΕΤ
17:30 - 17:45
Ιάκωβος Γκανούλης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ: «Αποκατάσταση Ρεμάτων στο Πλαίσιο μιας "Καλής" Υδρο-Διακυβέρνησης»
17:45 - 18:00
Νικόλαος Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ: «Η νομολογιακή αντιμετώπιση των ρεμάτων»
18:00 - 18:15
Αλέξανδρος Μποφίλιας, Αρχιτέκτων Τοπίου: «Η ανάδειξη των Ρεμάτων ως μοχλός για την ορθολογική ανάπτυξη του αστικού χώρου».
18:15 - 18:30
Γιάννης Πολύζος, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ: «Για ένα Ολοκληρωμένο Δίκτυο Πράσινων και Μπλε Διαδρόμων στην Μητροπολιτική Αθήνα.»

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αστικά Ρέματα: [α] το πρόβλημα και [β] οι προτεινόμενες λύσεις
Συντονιστής: Θωμάς Δοξιάδης, Αρχιτέκτων, Πρόεδρος ΣΦΥΠ / ΕΛΛΕΤ
19:00 - 20:00
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συμμετέχοντες {2 x 5-λεπτες τοποθετήσεις στα [α] και [β]}:
- Μαρία Ανδρούτσου, Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής
- Νάσος Αναγνωστόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος - Κλιματικής Αλλαγής & Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής
- Χαράλαμπος Βερβέρης, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας ΥΠΕΝ
- Μάρω Ευαγγελίδου, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, μέλος ΣΘΕΠ/ΕΛΛΕΤ, πρώην στέλεχος ΟΡΣΑ και ΥΠΕΝ
- Νίκος Μπελαβίλας, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος ΔΣ "Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε."
- Δημήτρης Ντινόκας, Μέλος ΕΛΛΕΤ, τ. Διευθυντής Δασικών Έργων και Υποδομών ΥΠΕΝ
20:00 - 20:30
Τοποθετήσεις ακροατηρίου [5-λεπτες τοποθετήσεις / ερωτήσεις]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου