Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Δύο ενεργά Προγράμματα ΕΣΠΑ χρηματοδοτούν Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις


Δύο Προγράμματα ΕΣΠΑ για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 460 εκατ. ευρώ και ποσοστό ενίσχυσης των Επενδύσεων που φτάνει και το 65%, έχει προκηρύξει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.Η πρώτη Δράση φέρει την ονομασία «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Έχει προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.


Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων (σύμφωνα με Εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά Πρότυπα Ευρωπαϊκών Χωρών ή/και Χωρών εκτός Ε.Ε.)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε Σχεδίου μπορεί να είναι 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ και επιδοτείται από 50% - 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται από τις εξαγωγικές επιδόσεις των Επιχειρήσεων.

Απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις από τους Κλάδους της RIS3:


  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Υγεία
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
  • Περιβάλλον
  • Υλικά – Κατασκευές
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας


Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 6 Φεβρουαρίου 2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή Aιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.


Η δεύτερη Δράση που προκηρύσσεται είναι η «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο – Εστίαση - Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

a.       στο λιανικό εμπόριο,
b.      στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και
c.       στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης,
 προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε Σχεδίου μπορεί να είναι 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ με επιδότηση μέχρι 50%. Συγκεκριμένα ενισχύονται επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ, εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνίας, ψηφιακή προβολή, πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών, μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό), δαπάνες Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου, κ.α.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 6 Φεβρουαρίου ως τις 19 Απριλίου 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου