Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Ταμείο Επιχειρηματικότητας: ένα Εργαλείο Χρηματοδότησης που «σχεδόν» ΕνεργοποιήθηκεΑυτές τις μέρες ενεργοποιήθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το  Ενδιάμεσο  Πρόγραμμα  ‘Ταμείο Επιχειρηματικότητας’ (ΤΕΠΙΧ), με μεγάλη καθυστέρηση, σε συνεργασία με το σύνολο των συστημικών τραπεζών και των περισσότερων συνεταιριστικών, καθώς και άλλων τραπεζών. Οι  επιχειρήσεις μπορούν πλέον να απευθύνονται στις τράπεζες για την αξιοποίηση του νέου Χρηματοδοτικού Εργαλείου. Γιατί «σχεδόν»; Γιατί ακριβώς είναι ενεργό ένα «ενδιάμεσο» Πρόγραμμα, το οποίο θα προσπαθήσω να εξηγήσω στη συνέχεια.Τα Ταμεία Επιχειρηματικότητας είναι χρονικά:

-        το ΤΕΠΙΧ Ι των ΕΣΠΑ 2007-2013, που ολοκληρώθηκε και
-        το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, για την τρέχουσα περίοδο, το οποίο στην τελική μορφή του αναμένεται …

Τα Προγράμματα αυτά έχουν σαν στόχο τη δημιουργία  χρηματοδοτικών  μέσων  για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, στη βελτίωση των όρων δανεισμού και στην κάλυψη των κενών της χρηματοπιστωτικής αγοράς. 
 
Επιπλέον, οι Δημόσιοι Πόροι που κατευθύνονται στα Ταμεία αυτού του είδους (Εθνικοί ή/και Κοινοτικοί) επιστρέφουν στο κράτος, καθώς οι επιχειρηματίες αποπληρώνουν τα δάνειά τους κι έτσι μπορούν να επανεπενδυθούν για τον ίδιο σκοπό. Δηλαδή, αποτελούν ανακυκλούμενους  πόρους  με αυτονόητο θετικό αποτέλεσμα, τόσο για τις Επιχειρήσεις, όσο και για το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

Ο  παραπάνω  στόχος  υλοποιείται  μέσα από  τη  δημιουργία  Χρηματοδοτικών Μέσων με δάνεια επιμερισμού κινδύνου και εγγυήσεις, δηλαδή, με την επένδυση σε Ταμεία Δανείων και σε Ταμεία Εγγυήσεων. Τα Δάνεια Επιμερισμού Ρίσκου αποτελούν χρηματοδοτικά εργαλεία που επιτρέπουν στις Επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με καλύτερους όρους, όπως για παράδειγμα χαμηλά επιτόκια. 

Η χρηματοδότηση καλύπτεται συνδυαστικά από Κρατική-Κοινοτική Ενίσχυση και Δάνειο από Τράπεζα. Η διευκόλυνση πρόσβασης σε δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους μειώνει το κόστος κεφαλαίου των Επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ικανότητά τους να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και να αναπτύσσονται. Τα επιτόκια σε τέτοιου είδους προϊόντα είναι τουλάχιστον κατά 50% χαμηλότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα τραπεζικά επιτόκια. 

Οι εγγυήσεις αποτελούν εργαλεία που επιτρέπουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε τραπεζικά προϊόντα με καλύτερους όρους, κυρίως σε ό,τι αφορά τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις. Οι εγγυήσεις αποτελούν εργαλεία υψηλής μόχλευσης. Μπορούν να υλοποιούνται είτε με την άμεση εγγύηση δανείων ή άλλων προϊόντων που παρέχει ο χρηματοδοτικός οργανισμός είτε ως  εγγύηση μέρους ενός χαρτοφυλακίου (First loss portfolio guarantee). 

Οι Τελικοί Αποδέκτες των ενισχύσεων ανάλογων Ταμείων είναι Επιχειρήσεις: υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες, ιδίως πολύ  μικρές,  μικρές  και  μεσαίες  Επιχειρήσεις,  όλων  των κλάδων της Οικονομίας και όλων των τύπων των Εταιρειών. 

Το ΤΕΠΙΧ Ι είχε ως Διαχειριστή το ΕΤΕΑΝ, αποτέλεσε χρηματοδοτικό μέσο που αξιοποίησε πόρους από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ολοκληρώθηκε με σχετική επιτυχία. Οι Επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο Ταμείο αποπληρώνουν κατά το προηγούμενο διάστημα τα Δάνειά τους, με αποτέλεσμα να έχουν επιστραφεί ήδη στο Δημόσιο 200 εκατ. ευρώ.

Τώρα, ως προς το ΤΕΠΙΧ ΙΙ:

-        Διαχειριστής είναι και πάλι το ΕΤΕΑΝ
-        Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 400 εκατ. ευρώ
-        Βρίσκεται ακόμα σε Φάση Σύστασης: Ετοιμάζεται ο Διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή των συνεργαζόμενων Τραπεζών, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει αλλάξει, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και είναι περισσότερο αυστηρή και χρονοβόρα.

Το υπουργείο Οικονομίας, σε συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ, πήρε την απόφαση να κάνει άμεσα χρήση της δυνατότητας ανακύκλωσης των πόρων από τις επιστροφές του ΤΕΠΙΧ Ι, προκειμένου να ενισχύσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέχρι την ολοκλήρωση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. 

Στην κατεύθυνση αυτή, αποφάσισε τη δημιουργία του ενδιάμεσου ΤΕΠΙΧ κατ αναλογία των ενδιάμεσων προγραμμάτων «Εξοικονομώ» που υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία.

Συγκεκριμένα, ενεργοποίησε αρχικά τα 192 εκατ. ευρώ των επιστροφών, ούτως ώστε να καλύψει τις επιχειρήσεις μέχρι την έναρξη διάθεσης των προϊόντων του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Μετά από αυτό, οι  επιχειρήσεις  θα  μπορούν  να  απευθύνονται στις τράπεζες και να ζητούν καλύτερα επιτόκια ή μικρότερες εξασφαλίσεις, με βάση τους ίδιους ακριβώς όρους που ίσχυαν και στο ΤΕΠΙΧ Ι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.