Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοινώθηκε ο Οριστικός Κατάλογος της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α’ κύκλος)


Ανακοινώθηκε, με  ΑΠΟΦΑΣΗ του υπουργείου Οικονομίας, ο Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική κατάταξή τους στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (A’ κύκλος).


Ο Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης, διαθέσιμος στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ, περιλαμβάνει:


-        Την τελική Βαθμολογική Κατάταξη των 16.193 υποβληθεισών Αιτήσεων Χρηματοδότησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησής τους, ανά ομάδα Περιφερειών.
-        Την κατάρτιση Οριστικού Πίνακα με 2.738 Επιχορηγούμενα / Ενταγμένα Επενδυτικά Σχέδια της Δράσης, συνολικού Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) 68.171.560,14 ευρώ, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα Περιφερειών, όπως αυτά αναλυτικά περιλαμβάνονται στις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης.
-        Την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων / απορριφθέντων, 13.455 Επενδυτικών Σχεδίων, με συνολικό Αιτούμενο Προϋπολογισμό 323.238.164,39 ευρώ με το σχετικό/ους λόγο/ους απόρριψης, ανά ομάδα Περιφερειών. Η απόφαση αφορά σε οριστική απόφαση απόρριψης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

Οι υποψήφιοι των Επενδυτικών Σχεδίων, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής Ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.