Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Η Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESDW) 2018Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development Week - ESDW) είναι μια Πανευρωπαϊκή Πρωτοβουλία που υλοποιείται σε ετήσια βάση, για την προώθηση και την προβολή, σε κοινή Πλατφόρμα, δραστηριοτήτων, έργων και εκδηλώσεων που προάγουν τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.Αυτή τη χρονιά, η ESDW 2018 θα υλοποιηθεί από τις 30 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου. Θα εστιάσει σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που συνδέονται με την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) των Ηνωμένων Εθνών. Απώτερος σκοπός της να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ευρώπης και για τους τρεις βασικούς Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης:
-        οικονομικό,
-        κοινωνικό και
-        περιβαλλοντικό.


Οι Εγγραφές των Εκδηλώσεων και Δραστηριοτήτων έχουν ήδη ξεκινήσει, πριν ένα μήνα περίπου, στις 6 Φεβρουαρίου 2018, στο διαδικτυακό Τόπο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ και είναι ανοιχτές σε Δημόσιους Φορείς, Ο.Τ.Α., Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ενώσεις, Επιχειρήσεις, ΜΚΟ κ.λπ.
Φέτος, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους SDGs που θα αποτελέσουν αντικείμενο εθελοντικής εξέτασης του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών (High Level Political Forum - HLPF). Το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 9-18 Ιουλίου 2018 στη Νέα Υόρκη, με την ενεργή συμμετοχή της χώρας μας.

Το φετινό θέμα του HLPF είναι «Μετασχηματισμός προς Βιώσιμες και Ανθεκτικές Κοινωνίες» και θα ασχοληθεί με τους ακόλουθους SDGs:
Στόχος 6:
Καθαρό Νερό και Αποχέτευση – Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.
Στόχος 7:
Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια – Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.
Στόχος 11:
Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες - Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς.
Στόχος 12:
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή - Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής.
Στόχος 15:
Ζωή στη Στεριά - Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας.
Στόχος 17:
Συνεργασία για τους Στόχους - Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ωστόσο, στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ μπορούν να καταχωρηθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες για οποιονδήποτε από τους 17 SDGs.

Η ESDW διανύει φέτος το τέταρτο έτος υλοποίησής της, ενώ ενδεικτικά σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ESDW 2017 πραγματοποιήθηκαν 4.031 Καταχωρήσεις Εκδηλώσεων και Δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν σε 30 Ευρωπαϊκές Χώρες και προσέλκυσαν περίπου 360.000 Συμμετέχοντες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις εγγραφές, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, στο τηλέφωνο 213.151.3555.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.